Charitatívny aukcny salon

10. ročník

Charitatívny aukčný salón

Charitatívny aukčný salón je spojením umenia a charity. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci, významní slovenskí umelci venujú výtvarné diela bez nároku na honorár. Počas aukcie dražíme umelecké diela a výťažok použijeme na zlepšenie kvality života pre ľudí s telesným postihnutím. Aukciu realizujeme v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA. Priaznivci výtvarného umenia tak môžu získať nielen hodnotné dielo, ale aj pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii.

Za deväť ročníkov charitatívneho projektu APPA poskytla 62 hendikepovaným finančnú výpomoc spolu vo výške 182.961 € na nevyhnutné potreby, ktoré zlepšia kvalitu ich životov. Doteraz sa dražilo 390 umeleckých diel.

Na jeseň 2020 sa uskutočnila mediálna kampaň cez televíziu TA3 na pomoc šiestim rodinám, ktoré mali byť podporené z výťažku aukcie. Kampaň bola úspešná, podarilo sa vyzbierať dostatok prostriedkov na pomoc pre všetkých. Odložený desiaty ročník aukcie sa bude realizovať v online priestore. Z výťažku online aukcie budú podporené nové tri rodiny s telesne postihnutým členom.

15. 3. – 30. 3. 2021 – Predaukčná výstava Kunsthalle

Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava, II. poschodie.

Ak nebudú aktuálne opatrenia povoľovať návštevu výstavy verejnosti, bude dostupná online.

23. 3. – 30. 3. 2021 – Online aukcia Aukčná spoločnosť SOGA

Dražiť môžete cez online platformu Aukčnej spoločnosti SOGA počas celého týždňa.

Podmienkou účasti online aukcie je riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa. Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez vlastnej registrácie, ak vyhotoví písomnú plnú moc na OZ APPA k zastupovaniu. Tlačivo na splnomocnenie je k dispozícii na vyžiadanie.

Aukčný katalóg

Koordinátor projektu
Ing. Jana Šimová
simova@appa.sk
0907 298 133

História aukčných salónov

CHAS 2019

Charitatívny aukčný salón 2016

Vo štvrtok večer, 20. októbra 2016, sa v piešťanskom Kursalone…

Charitatívny aukčný salón 2015

Vo štvrtok večer, 22. októbra 2015, sa v piešťanskom Kursalone…

Charitatívny aukčný salón 2014

Vo štvrtok 23.októbra 2014 sa v piešťanskom Kursalone uskutočnil…

Charitatívny aukčný salón 2013

Vo štvrtok 24.októbra o 18,30 sa v piešťanskom Kursalóne…

Charitatívny aukčný salón 2012

Dňa 24. 10. 2012 o 18:30 sa uskutočnil v piešťanskom kine…

Charitatívny aukčný salón 2011

Dňa 12. októbra 2011 zorganizovala Asociácia pomoci postihnutým…