Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

Hľadáme hviezdičky do kalendára

CHARITATÍVNY DETSKÝ STOLOVÝ KALENDÁR Máme ešte posledné…
© 2009 - 2017 | APPA - Asociácia pomoci postihnutým. Všetky práva vyhradené.