Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Pomoc je naše poslanie.

Pomoc poskytujeme ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím (predovšetkým DMO, muskulárne dystrofie, skleróza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách).

Pomohli sme

Jozef Čonka
Marián Šulka – pobyt v Rajeckých Tepliciach
Peter Vaško - APPA

Novinky

RUŽINOV POMÁHA
Škoda Handy Mobility Tour
Kurzy plavania
hiphopezije
Close