Asociácia pomoci postihnutým - APPA

Pomoc je naše poslanie.

Pomoc poskytujeme ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím (predovšetkým DMO, muskulárne dystrofie, autizmus, skleróza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách). Sme tu pre telesne znevýhodnených ľudí a členov ich rodiny, ktorí potrebujú všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo.

Naše ciele

Zlepšiť kvalitu
života

získaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov, bytov, kúpu a úpravu automobilov…

Začleniť sa do spoločnosti

lepším prístupom k informáciám, športu, vzdelávaniu, kvalitnejšie strávenému voľnému času a nadväzovaním kontaktov medzi ľuďmi a rodinami, ktoré spája spoločný záujem.

Vrátiť radosť do života

aktivitami, ktoré okrem finančného benefitu prinesú smiech, radosť a pozitívnu energiu tým, ktorí mali v živote menej šťastia.

Všestranná pomoc

Naším hlavným cieľom je poskytovať všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo postihnutým predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému a členom ich rodín.

Komunikácia

Komunikovať s organizáciami a štátnymi orgánmi, ktorých činnosť súvisí alebo ovplyvňuje život, možnosti liečby a realizácie sa telesne postihnutých ľudí.

Partnerské projekty

Vyhľadávať partnerov a spoločne realizovať projekty.

Organizácia aktivít

Podporovať a organizovať aktivity, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Finančná podpora

Realizovať aktivity smerujúce k získavaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité na úhradu potrieb pre telesne postihnutých – rehabilitácie, operácie, lieky, vozíky, špeciálne kočíky a doplnky k nim, automobily a úpravy automobilov, bezbariérové riešenia bývania, hygienické pomôcky, pomôcky pre vzdelávanie…

Sociálna situácia

Snažiť sa presadiť zmeny a opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životnú a sociálnu situáciu postihnutých a ich rodín.

História

 • APPA vzniká 18. mája 2009.
2009
2011
 • Vydávame prvý charitatívny stolový kalendár v spolupráci s fotografkou Katkou Rogelovou - Husenicovou. Celkovo sme vydali 10 ročníkov kalendára (až do roku 2022), odfotili sme viac ako 520 detí a vytlačili 44800 exemplárov určených na pomoc rodinám z Klubu APPA.
2013
2016
 • V roku 2017 APPA rozšírila spektrum pomoci na všetko, čo človek s telesným znevýhodnením, alebo jeho rodina potrebuje.
 • Organizujeme sériu prvých vzdelávacích víkendov pre rodiny s telesne znevýhodneným členom v domácnosti.
 • Získali sme oprávnenie organizovať Verejné zbierky na celom území Slovenska.
 • Dokonca nás môže ktokoľvek podporiť prostredníctvom DMSky.
 • Začíname s projektami pre radosť členov Klubu APPA.
 • Náš newsletter číta pravidelne už viac ako 1000 abonentov.
2017
 • V tíme je nás už jedenásť.
 • Klub APPA združuje viac ako 700 rodín z celého Slovenska.
2018
 • APPA oslavuje 10. výročie založenia.
 • Lámeme prvý rekord v asignácii 2% z daní, získali sme viac ako 1.000.000 eur, ktoré boli na 100% využité na podporu telesne znevýhodnených detí a dospelých.
2019
 • Na obrazovkách televízie ta3 je vysielaný náš prvý spot na 2% s APPA.
 • Rozširujeme podporu parašportovcov kúpou prvého bezbariérového skifu na Slovensku.
2020
 • Ďalší míľnik v našej činnosti - pomáhame už 1000 členom Klubu APPA.
 • Podporiť nás môžete aj kúpou APPA produktu
2021
 • V tomto roku sa sústredíme na pomoc ukrajinským rodinám s telesne znevýhodnenými deťmi utekajúcimi pred vojnou v ich krajine.
 • Spúšťame jedinečný rehabilitačný projekt na podporu slovenských detí s diagnózou SMA.
2022
 • APPkA – jedinečná a prvá charitatívna mobilná aplikácia, ktorá mení pohyb na pomoc.
 • SMA Slovakia – Aliancia rodín v APPA - zakladáme pacientsku organizáciu.
2023
Pridajte sa k nám, bez vás by to nebolo ono...
2024

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.