Prevod / Vklad / Trvalý príkaz

Ak ste sa rozhodli prispieť finančným príspevkom, môžete tak urobiť na číslo účtu Asociácie pomoci postihnutím APPA.

Je možné prispieť jednorazovo, trvalým príkazom alebo priamym vkladom v pobočke banky. Ak chcete pomôcť niekomu konkrétnemu, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť jeho meno a priezvisko!

Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, môžete si ju stiahnuť nižšie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na našu korešpondenčnú adresu:
APPA, Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany.
APPA vám potvrdenú zmluvu pošle späť.

ĎAKUJEME

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Tatra Banka, a.s.
BIC (SWIFT): TATRSKBX