Eva Bacigalová

Myslím, že si sadneme

Tomáš Masaryk - Myslím, že si sadneme

Myslím, že si sadneme

Podľa rozprávania Tomáša Masaryka napísala Eva Bacigalová

Životný príbeh Tomáša Masaryka, zachytávajúci jeho skvelo rozbehnutú futbalovú kariéru, fatálnu autonehodu krátko po ukončení štúdia na vysokej škole a postupný návrat do (ne)normálneho života.

BONUS! Knihy objednané v cez našu stránku vám zašleme podpísané Tomášom Masarykom.

Cena knihy: 16,90 €

+ poštovné