Partneri charitatívnych podujatí

Vďaka partnerom zostáva zachovaný charitatívny rozmer našich športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.
Výťažok z podujatí tak prispeje k zlepšeniu kvality života členov Klubu APPA.

Omron
nordmander
Česko-Slovenský ples
Metro
Nitrianske tlaciarne
Krumpla
Fashion SOS
Sľuk
AutoPalace
Premium Brands
Print Gallery
Tesco Stores SK