Partneri pre potreby členov klubu APPA

Vybraní partneri, s ktorými APPA úzko spolupracuje. Ponúkajú výrobky a služby pre uľahčenie, skvalitnenie života hendikepovaných.

HKK mont