PROPAGÁCIA

Efektívne spojenie propagácie a pomoci.

APPA ponúka propagačný priestor formou publikácie odborného článku.

Textový rozsah: A4 (max. 1800 znakov). Článok môže obsahovať úvodný banner a galériu fotografií súvisiacich s textom.

Prosím, zašlite mi aktuálne informácie o propagácií na stránke www.appa.sk