Kontaktujte nás

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Radlinského 4, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 3499
E-mail: info@appa.sk

IČO: 42 173 809
DIČ: 2023069620

Predsedníčka občianskeho združenia

Koordinátor charitatívnych projektov

Koordinátor 2% a klubu APPA

Koordinátor vzdelávacích projektov

Koordinátor charitatívnych projektov

Financie

Spolupráca – charitatívne podujatia