Špecializované kurzy

APPA ponúka pre laickú a odbornú verejnosť vzdelávacie kurzy pod vedením odborníkov z oblasti klinickej logopédie, rehabilitácie a ďalších špecializovaných odborov. Cieľom kurzov je nadobudnúť teoretické poznatky z danej oblasti, ako aj osvojiť si dôležité zručnosti pri manipulácií s hendikepovanými deťmi i dospelými.

Kurzy pre laickú verejnosť

Kurzy pre laickú verejnosť sú vhodné najmä pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov zdravotne postihnutých detí a dospelých. Obsahová náplň kurzu je na základe mnohoročných skúsenosti  v obore zostavená presne na osvojenie si zručností a vedomostí, ktoré sú potrebné a nápomocné pri dennej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím.

Kurzy pre odbornú verejnosť

Špecializované kurzy pre odborníkov majú multidisciplinárny charakter. Prioritne sú určené pre logopédov, ale i pre liečebných a špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov a zdravotné sestry. Kurzy ponúkaju prehlbujúci vzdelávajúci charakter a poskytujú možnosť oboznámenia sa s novými terapeutickými metodikami a technikami vplývajúcimi na celú orofaciálnu sústavu. 

Pripravujeme.

Špecializované kurzy pre Domovy sociálnych služieb. Zamerané na osvojenie si dôležitých praktických zručností potrebných pri manipulácii s klientmi s problémami prehĺtania a prijímania potravy. Podrobnejšie informácie Vám poskytne koordinátor vzdelávania na č. 0948 845 912.

Aktuálne prebiehajúce projekty

História vzdelávacích projektov

Kurz alternatívnej komunikácie
Kurz alternatívnej komunikácie
Vzdelávacie semináre

Ak máte záujem o naše kurzy vo Vašom meste, napíšte nám: