ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÝM – APPA

PONÚKA V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU AV MOBILITA

ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVACIE KURZY PRE RODINY

S HENDIKEPOVANÝM ČLENOM V DOMÁCNOSTI.