Podporíme Vaše aktivity

Podporujeme iniciatívu členov Klubu APPA pri organizovaní individuálnych podujatí.
Každá kultúrna, spoločenská alebo športová akcia môže mať charitatívny rozmer. Zorganizujte si vlastné podujatie, z ktorého výťažok môžete využiť na zlepšenie kvality života. Pri individuálnom podujatí pomôžeme s propagáciou a realizáciou verejnej zbierky.