História APPA

 • 2009

  Asociácia pomoci postihnutým – APPA vznikla 18. mája 2009.

 • 2009 – 2017

  V prvých rokoch združenie pomáhalo hendikepovaným prevažne s financovaním špeciálnych rehabilitácií, ktoré neboli hradené zdravotnou poisťovňou.

  2009 – 2017

 • 2017

  V roku 2017 APPA rozšírila spektrum pomoci na všetko, čo človek s telesným hendikepom, alebo jeho rodina potrebuje.

 • 2019

  APPA oslavuje 10. výročie založenia a zakladá Konzultačné centrum

  2019

Výročné správy

Výročná správa o činnosti za rok 2013

Výročná správa o činnosti za rok 2014

Výročná správa o činnosti za rok 2015

Výročná správa o činnosti za rok 2016

Výročná správa o činnosti za rok 2017

Výročná správa o činnosti za rok 2018

Výročná správa o činnosti za rok 2019

Výročná správa o činnosti za rok 2020

Výročná správa o činnosti za rok 2021

Výročná správa o činnosti za rok 2022