Darovacia zmluva

Pomôcť o.z. APPA realizovať charitatívne projekty môžete priamym finančným príspevkom. Darovacia zmluva je k dispozícii na stiahnutie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na korešpondenčnú adresu: APPA, Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany. APPA Vám potvrdenú zmluvu pošle späť.

ĎAKUJEME