Darovacia zmluva

Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, môžete si ju stiahnuť nižšie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na našu korešpondenčnú adresu: APPA, Nitrianska 20, 921 01 Piešťany.
APPA Vám potvrdenú zmluvu pošle späť.