Verejné zbierky

APPA má oficiálne povolenie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu verejnej zbierky do stacionárnej pokladničky. Neváhajte osloviť organizátorov spoločenských, kultúrnych, či športových udalostí. Po dohode s nimi môžete v rámci každého podujatia zrealizovať verejnú zbierku formou dobrovoľného príspevku, alebo formou predaja vstupeniek.

Verejnú zbierku môžete realizovať aj predajom predmetov. Ak sa venujete domácej výrobe rôzneho sortimentu (šperky, koláčiky, ozdôbky, oblečenie, obrázky a pod.), ich predajom tak získate výťažok do pokladničky. Aktivizujte Vašu komunitu, ktorá Vám s predajom určite pomôže. Stacionárnu pokladničku a všetky náležitosti k zbierke Vám radi pripravíme.

Výťažkom verejnej zbierky budete bližšie k získaniu toho, čo aktuálne Vaši najbližší, členovia Klubu APPA potrebujú.

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne verejných zbierok, kontaktujte nás.

Jana Pechová

pechova@appa.sk

Tel: 0903 162 055

Záverečné správy verejných zbierok

Pomoc je poslanie I.
Pomoc je poslanie II.
Pomoc je poslanie III.
Pomoc je poslanie IV.
Pomoc je poslanie V.
Pomoc je poslanie VI.

Predbežné správy verejných zbierok