Projekty

Projekty boli jednou z prvých aktivít APPA. Projektový partner pomôže skupine členov Klubu APPA financovať nevyhnutné potreby na zlepšenie kvality života. Priebežne uverejňujeme aktuálne prebiehajúce projekty, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú, aj nefinančnú podporu.

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne projektov, kontaktujte nás.

PhDr. Ľudovíta Chmelárová
chmelarova@appa.sk
Tel.: 0905 991 901

Aktuálne projekty

Dostaneme ťa do školy 2018

Búrame bariéry 2018

História projektov

podpora pre hendikepovaného športovca

Charity Golf '18

Vesluj s Lukášom Babačom

APPA v spolupráci s Nadáciou Jána Korca pripravili projekt…

APPA pre šport

APPA v spolupráci s Amuzo event agency v rámci podujatia Týždeň…

BÚRAME BARIÉRY

Charity Golf '17

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Čas sa nedá vrátiť

Projekt APPA a Nadácie Slovenskej sporiteľne Projekt sa…

Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt APPA, Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná…

Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti  Národná…

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt APPA a Nadácie VÚB Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt APPA a Nadácie SPP. Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia ESET

Projekt APPA a Nadácie ESET Projekt sa realizoval v roku…

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3 Projekt sa realizuje…

Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Pontis Projekt sa…

Transpetrol

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti Transpetrol S…

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young Projekt…

TTSK – LIEČME SA DOMA

Projekt ADELI Medical Centra a Trnavského samosprávneho kraja Projekt…

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho…

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského…

Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt APPA a Nadácie Poštovej banky Projekt sa realizoval…