Projekty

Projekty boli jednou z prvých aktivít APPA. Projektový partner pomôže skupine členov Klubu APPA financovať nevyhnutné potreby na zlepšenie kvality života. Priebežne uverejňujeme aktuálne prebiehajúce projekty, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú, aj nefinančnú podporu.

Aktuálne projekty

Pomáhame srdcom

História projektov

CHARITY GOLF ’19

Búrame bariéry

Dostaneme ťa do školy

Rehabilitáciou za zdravím

Pomáhame ke pohybu

Dostaneme ťa do školy 2018

Búrame bariéry 2018

Charity Golf '18

Charity Golf '17

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Čas sa nedá vrátiť

Projekt APPA a Nadácie Slovenskej sporiteľne Projekt sa…

Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt APPA, Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná…

Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti  Národná…

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt APPA a Nadácie VÚB Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt APPA a Nadácie SPP. Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia ESET

Projekt APPA a Nadácie ESET Projekt sa realizoval v roku…

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3 Projekt sa realizuje…

Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Pontis Projekt sa…

Transpetrol

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti Transpetrol S…

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young Projekt…

TTSK – LIEČME SA DOMA

Projekt ADELI Medical Centra a Trnavského samosprávneho kraja Projekt…

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho…

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského…

Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt APPA a Nadácie Poštovej banky Projekt sa realizoval…