Projekty

Projekty boli jednou z prvých aktivít APPA. Projektový partner pomôže skupine členov Klubu APPA financovať nevyhnutné potreby na zlepšenie kvality života. Priebežne uverejňujeme aktuálne prebiehajúce projekty, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú, aj nefinančnú podporu.

Pripravujeme

Aktuálne projekty

Pomáhame srdcom 2024

Energia pre teba 2024

História projektov

Projekt Pomáhame srdcom 2023

Pomáhame srdcom 2023

O krok vpred

Projekt Vyriešme to spolu

Vyriešme to spolu

Rehabilitáciou za zdravím

Tip pre tvoj šport

Pomáhame srdcom 2022

Búrame bariéry 2021

Projekt - Pomáhame k pohybu
Rehabilitáciou za zdravím

Pomáhame srdcom

Ruku na to

Vzdelaním k integrácii
Rehabilitáciou za zdravím
Projekt - Pomáhame k pohybu

CHARITY GOLF ’19

Dostaneme ťa do školy

Pomáhame ke pohybu

Búrame bariéry 2018

Charity Golf ’18

Charity Golf ’17

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt APPA a Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Čas sa nedá vrátiť

Projekt APPA a Nadácie Slovenskej sporiteľne Projekt sa…

Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt APPA, Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná…

Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti  Národná…

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt APPA a Nadácie VÚB Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt APPA a Nadácie SPP. Projekt sa realizuje od roku…

Nadácia ESET

Projekt APPA a Nadácie ESET Projekt sa realizoval v roku…

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3 Projekt sa realizuje…

Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Pontis Projekt sa…

Transpetrol

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti Transpetrol S…

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young Projekt…

TTSK – LIEČME SA DOMA

Projekt ADELI Medical Centra a Trnavského samosprávneho kraja Projekt…

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho…

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského…

Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt APPA a Nadácie Poštovej banky Projekt sa realizoval…