Vzdelávacie semináre

ŽIVOT S HENDIKEPOVANÝM V RODINE

Čo by ste mali vedieť o každodennej starostlivosti o hendikepovaného člena rodiny.

Vďaka partnerovi Nadácii EPH sme zrealizovali pilotný vzdelávací projekt pre rodiny s hendikepovaným členom v domácnosti. Celkovo sa konali 3 víkendové semináre na troch rôznych miestach na Slovensku.


Projekt APPA a Nadácie EPH

Finančná podpora: 15.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 75

Realizácia: október a november 2017

Viac o projekte