Kurz plávania pre hendikepované deti

Vďaka finančnej podpore mesta Piešťany pripravila APPA v spolupráci s organizáciou Babyland 2 bloky jesenného plávania pre zdravotne znevýhodnené deti do 6 rokov, členov Klubu APPA z mesta Piešťany a okolia.

Cieľom plaveckých kurzov bolo poskytnúť deťom s telesným znevýhodnením priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich zdravotného stavu, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociálnych kontaktov mimo domova. Pobyt vo vode pod vedením špecializovaného fyzioterapeuta je neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vývoji dieťaťa.

Hotel Granit - Piešťany

Kúpele v srdci Piešťan

Hotel sa nachádza priamo v srdci kúpeľného mesta Piešťany. Je zasadený do malebného parku, pričom sídli v historickej budove kúpeľného ústavu z roku 1863.

30.9. - 18.11.2021

Kurz plávania sa uskutoční v súlade s aktuálnou situáciou a opatreniami súvisiacimi s pandémiou Covid 19. Vstup do priestorov bazéna je regulovaný na základe nariadení Hotela Granita.

Kurz trvá 8 týždňov

Pozostáva z ôsmych hodinových lekcií plávania. Pláva sa 1x do týždňa, vždy vo štvrtok poobede.

Benefity plaveckého kurzu

 • plávanie je vhodná rehabilitačná forma cvičenia

 • udržuje optimálny pohybový režim, napomáha rozvoju svalového aparátu

 • podporný prostriedok proti svalovej atrofii

 • prípravná plavecká etapa, kde sa deti zoznamujú s vodným prostredím

 • voda sa môže stať "bezbariérovým prostredím" optimálnym pre rozvoj fyzických schopností dieťaťa

 • pobyt vo vode posilňuje vzťah rodič - dieťa

 • rozvíja sociálne správanie v kolektíve

 • podporuje osobnosť dieťaťa

 • znižuje náchylnosť detí k rôznym chorobám

 • kurz plávania nie je zameraný len na vzťah k pohybu vo vode, ale pre všestranný rozvoj dieťaťa.

 • Odborný garant projektu

  Mgr. Jana Kubalová

Koordinátor projektu

Mgr. Lucia Ertl
ertl@appa.sk
0948 845 912

Partneri projektu