Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia a APPA

Vzdelaním k integrácii

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v tejto krajine. Na základe toho bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia „Nadácia Volkswagen Slovakia“.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju. Nadácia podporuje vzdelávanie a integráciu telesne postihnutých detí grantovým programom Vzdelaním k integrácii.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od  roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie,  bezbariérové riešenia domov a bytov.

APPA administruje a je odborným garantom grantového program Vzdelaním k integrácii.