Nadácia EPH a APPA vyhlasujú grant

Rehabilitáciou za zdravím

Do projektu Rehabilitáciou za zdravím už nie je možné poslať žiadosť, projekt momentálne prebieha.

Nadácia EPH ako partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvára grantový program Rehabilitáciou za zdravím, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov Klubu APPA pri rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok.

Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Jej vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Svojimi aktivitami prejavuje Nadácia EPH solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snaží riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím

umožní členom Klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať rehabilitáciu v partnerských rehabilitačných centrách alebo zakúpiť si rehabilitačnú pomôcku v partnerských firmách OZ APPA:

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Rehabilitáciou za zdravím

  • Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/
  • Slabá sociálna situácia v rodine
  • Členstvo v Klube APPA