Nadácia Jozefa Ružičku

Pomáha srdcom aj v roku 2024

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Finančný príspevok vo výške vo výške 1 000,-EUR je určený na úhradu nákladov súvisiacich s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií vy vybraných rehabilitačných centrách.

Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.