Projekty

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s APPA pripravujú pokračovanie úspešného programu s charitatívnym rozmerom pod názvom Energia pre teba. Zároveň tento rok bude program Energia pre teba prepojený s jedinečnou prvou slovenskou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPkA. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Otvorený projekt
Aktuálny projekt

Detail projektu

Pre koho je projekt určený?

Organizátori, ktorí pripravujú bežecké, cyklistické, turistické alebo nordic-walking podujatia a chcú dať svojmu podujatia pridanú hodnotu, niekomu ním pomôcť, projekt Energia pre teba je určený práve pre nich.

 • Jednotlivci – fyzické osoby
 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie
 • Športové klubu, organizácie, skupiny
Výška podpory

Prostredníctvom programu Energia pre teba 2024 podporí aj tento rok Nadácia ZSE 10 športových podujatí organizovaných na území západného Slovenska finančným príspevkov vo výške 1 000 €.

Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Podmienky získania podpory
 • Športové podujatie sa musí konať na území západného Slovenska, mapa – https://www.nadaciazse.sk/files/others/59228fd3cb8cb-zse_a4_map_pdf.pdf
 • Športové podujatie musí mať charitatívny rozmer, to znamená, že musí prostredníctvom štartovného alebo verejnej zbierky pod záštitou APPA získať finančné prostriedky pre konkrétneho člena klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA
 • Finančný príspevok vo výške 1 000,-EUR je určený na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou športového podujatia, PR, catering a občerstvenie, nájom za priestor, výroba medailí, mediálny výstup, honorár pre účinkujúcich, prenájom zariadení na podujatie a iné
 • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo osobnosti známej zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
Hodnotiace kritériá
 • Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára prostredníctvom web stránky nižšie.
 • Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE.
 • Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:
  – realizovateľnosť a originalita podujatia
  – finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
  – zapojenie miestnej komunity
  – sociálna odkázanosť
Harmonogram projektu
20. január 2024

Vyhlásenie programu

priebežne

Prijímanie žiadostí

30. január 2024 – 31. december 2024

Realizácia charitatívnych športových podujatí

Registrácia

Informácia o registrácii
K registrácii do projektu použite formulár nižšie.
1
Organizátor
2
Podujatie
3
Podporená osoba
Športové podujatie sa musí konať na území západného Slovenska, mapa

Registrované podujatia

Máj 2024

11. máj 2024

Beháme srdcom
Zelená voda, Most pri Bratislave

24. máj 2024

Bezovec maratón BM4
Lyžiarske stredisko Bezovec

Jún 2024

8. jún 2024

S dvomi Spartanmi za snami
Komárno

29. jún 2024

Beh za zdravie
Záhorská Bystrica

Júl 2024

Nadácia ZSE logo

August 2024

10. august 2024

Charitatívny beh pre Viktóriu
5.ročník - Nitra

September 2024

7. september 2024

Ružinovský kolotoč

14. september 2024

Beh pre Katku
Veľký Lapáš

Október 2024

Nadácia ZSE logo

November 2024

Nadácia ZSE logo

December 2024

Nadácia ZSE logo

Partneri projektu

Nadácia ZSE logo

V Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

Potrebujete poradiť?

Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach grantovej podpory nás neváhajte kontaktovať.

Ľudovíta Chmelárová

Ďalšie projekty

Projekt Poviem ti to inak
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Vzdelávanie
Poviem ti to inak 2024

Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ako lepšie porozumieť deťom s poruchou autistického spektra? Ako môže rodič zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom s PAS? Ako zabezpečiť vhodnú domácu starostlivosť o dieťa?… Na tieto a ďalšie zvedavé otázky rodičov detí s poruchou autistického spektra budú počas víkendu odpovedať odborníci z oblastí špeciálnej pedagogiky, klinickej psychológie, logopédie a ďalších odvetví zaoberajúcimi sa touto diagnózou.

Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2024 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.

Projekt pomáhame pomáhať s Nádaciou VÚB
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

Grantový program O krok vpred
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
O krok vpred 2023 s Nadáciou SPP

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Ukončený projekt
Šport
Energia pre teba 2023

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA. Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Kontakt
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.