Projekty

Energia pre teba 2023

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA. Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Ukončený projekt

Detail projektu

Pre koho je projekt určený?

V grantovom programe Energia pre teba podporíme bežecké, cyklistické, turistické a nordic-walking charitatívne podujatia organizované v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.

Športové podujatie môžu registrovať:

 • Jednotlivci – fyzické osoby,
 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita,
 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie
 • Športové kluby, organizácie, skupiny

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne znevýhodnení a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, športové kluby, organizácie, združenia, všetci, ktorí chcú pomôcť svojím podujatím zdravotne znevýhodneným, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie a kompenzačné alebo zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Výška podpory

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Odborným garantom programu je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá grantový program zároveň aj administruje. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude zástupca APPA k dispozícii pri príprave, realizácii ako aj medializácii podujatia.

Podmienky získania podpory
 • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo osobnosti známej zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
 • Zdravotne znevýhodnený musí byť člen klubu APPA
 • Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie športového podujatia na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.

 

Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:

 • realizovateľnosť a originalita podujatia
 • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
 • zapojenie miestnej komunity
 • sociálna odkázanosť
Harmonogram projektu
25. apríl 2023

Vyhlásenie programu

Priebežne

Prijímanie žiadostí

do 31. decembra 2023

Realizácia charitatívnych podujatí

Registrácia

Informácia o registrácii
Registrácia cez formulár nižšie
Registrácia bola ukončená...

Športové podujatia Challenge 10

DGS Sprint

27/05/2023 – Kolárovo
www.dgsprint.eu

901 743 kcal

energie pre Gábora

Behaj, lebo môžeš!

03/06/2023 – Šaštín-Stráže
cvcbetarik.estranky.sk

807 869 kcal

energie pre Šimona

Tvrďák

18/06/2023 – Bratislava
www.tvrdak.sk

1 379 510 kcal

energie pre Mišku

Beh za zdravie

08/07/2023 – Zohor
Facebook

1 093 084 kcal

energie pre Dávidka

Young run

23/07/2023 – Prievidza
www.youngrun.org

1 510 698 kcal

energie pre Rastislava

Beh pre Viktóriu

12/08/2023 – Nitra
facebook.com

1 178 298 kcal

energie pre Viki

Charitatívny beh vo Veľkom Lapáši

26/08/2023 – Veľký Lapáš
www.velkylapas.sk

1 574 430 kcal

energie pre Katku

Veľká cena Štiavnických vrchov

9.-10. 09. 2023 – Pukanec
www.viatoris.sk

2 406 448 kcal

energie pre Miška

Ružinovský kolotoč

16/09/2023 – Bratislava
www.ruzinovskykolotoc.sk

2 068 741 kcal

energie pre Riška

Bežíme do cieľa pre Maxa a Alexa

1 894 048 kcal

energie pre Maxa a Alexa

Partneri projektu

Nadácia ZSE logo

V Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

Potrebujete poradiť?

Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach grantovej podpory nás neváhajte kontaktovať.

Ľudovíta Chmelárová

Ďalšie projekty

Projekt Poviem ti to inak
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Vzdelávanie
Poviem ti to inak 2024

Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ako lepšie porozumieť deťom s poruchou autistického spektra? Ako môže rodič zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom s PAS? Ako zabezpečiť vhodnú domácu starostlivosť o dieťa?… Na tieto a ďalšie zvedavé otázky rodičov detí s poruchou autistického spektra budú počas víkendu odpovedať odborníci z oblastí špeciálnej pedagogiky, klinickej psychológie, logopédie a ďalších odvetví zaoberajúcimi sa touto diagnózou.

Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2024 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Šport
Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s APPA pripravujú pokračovanie úspešného programu s charitatívnym rozmerom pod názvom Energia pre teba. Zároveň tento rok bude program Energia pre teba prepojený s jedinečnou prvou slovenskou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPkA. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Projekt pomáhame pomáhať s Nádaciou VÚB
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

Grantový program O krok vpred
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
O krok vpred 2023 s Nadáciou SPP

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Kontakt
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.