Projekty

Poviem ti to inak 2024

Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ako lepšie porozumieť deťom s poruchou autistického spektra? Ako môže rodič zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom s PAS? Ako zabezpečiť vhodnú domácu starostlivosť o dieťa?… Na tieto a ďalšie zvedavé otázky rodičov detí s poruchou autistického spektra budú počas víkendu odpovedať odborníci z oblastí špeciálnej pedagogiky, klinickej psychológie, logopédie a ďalších odvetví zaoberajúcimi sa touto diagnózou.

Otvorený projekt
Aktuálny projekt

Detail projektu

Pre koho je projekt určený?

Vzdelávací víkend je určený pre členov Klubu APPA a rodičov detí s poruchou autistického spektra.

Výška podpory

Bez finančnej podpory

Podmienky získania podpory
 • Členstvo v Klube APPA
 • Rodič dieťaťa s poruchou autistického spektra
 • Úhrada registračného poplatku po registrácii
Hodnotiace kritériá

Rodič dieťaťa s poruchou autistického spektra.

Harmonogram projektu
8. - 9. jún 2024

Vzdelávací víkend Poviem ti to inak bude prebiehať  8.-9. júna 2024 v priestoroch HENDI MEDICAL CENTER v Piešťanoch.
Zoznam prednášajúcich v týchto dňoch finalizujeme a tešíme sa, že pozvanie prijali špičkoví odborníci z rôznych oblastí.

Účastníci víkendu sa môžu tešiť na tieto témy:

 • Behaviorálna analýza (praktické rady na zvládnutie problémového správania u detí s PAS)
 • Rodina – ako zvládať výchovu a špecifické prejavy v správaní dieťaťa, pravidlá komunikácie s dieťaťom, rešpektovanie osobitostí v hre, jedle…
 • Logopedická intervencia u detí s PAS so zameraním na orofaciálnu stimuláciu, použitie špeciálnych pomôcok a alternatívnu komunikáciu prostredníctvom špeciálneho komunikátora
 • Objavovanie výnimočnosti u detí s PAS – možnosti uplatnenia sa v živote a získanie praktických zručností
 • Ako funguje edukácia jednotlivcov s PAS vo veku od 3 -11 rokov
 • Ako prepájať školské a domáce prostredie
 • Ako môže inklúzia pomôcť dieťaťu s PAS prijať svoju inakosť, zvládať stres a úzkosť, nachádzať stratégie riešenia záťažových situácií
 • 3 kazuistické príklady z praxe – povieme si ako, kedy a prečo vzniká emocionálne, kognitívne a sociálne preťaženie dieťaťa s PAS
 • Život s dieťaťom s poruchou autistického spektra
 • Inklúzia v škole a v škôlke
 • Ukážky canisterapie a jej vplyv na deti s PAS
 • Liečebný potenciál Karnozínu na deti s poruchou autistického spektra
 • Praktická príručka pre rodiča dieťaťa s PAS

Registrácia

Informácia o registrácii
Kapacita je obmedzená, preto prosíme záujemcov, aby čo najskôr vyplnili registračný formulár a uhradili registračný poplatok.

Odborníci

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Klinický psychológ, Centrum pre vývinové poruchy

PaedDr. Eva Gelayniová
PaedDr. Eva Gelayniová

Špeciálna pedagogika mládeže s chybným rozumovým vývinom

Mgr. Dagmar Šuranová
Mgr. Dagmar Šuranová

Špeciálny pedagóg, riaditeľka Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom

Zuzana Oravcová, PhDr.
PhDr. Zuzana Oravcová

Psychoterapeut, zakladateľ inkluzívnej vzdelávacej a terapeutickej platformy Univerzitka (univerzitka.sk), zriaďovateľ SZŠ a špecializovaného zariadenia pre deti s PAS

Mgr. Monika Žováková
Mgr. Monika Žováková

Logopéd

Monika Horinová
Monika Horanová

Canisterapeut

Partneri projektu

Nadácia Pontis

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní.

Tesco
Rajo
Hendi Medical Center
Carnomed

Potrebujete poradiť?

Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach grantovej podpory nás neváhajte kontaktovať.

PhDr. Ľudovíta Chmelárová

Ďalšie projekty

Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2024 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Šport
Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s APPA pripravujú pokračovanie úspešného programu s charitatívnym rozmerom pod názvom Energia pre teba. Zároveň tento rok bude program Energia pre teba prepojený s jedinečnou prvou slovenskou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPkA. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Projekt pomáhame pomáhať s Nádaciou VÚB
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

Grantový program O krok vpred
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
O krok vpred 2023 s Nadáciou SPP

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Ukončený projekt
Šport
Energia pre teba 2023

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA. Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Rehabilitáciou za zdravím 2023
Ukončený projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Rehabilitáciou za zdravím 2023

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím VI. umožní zdravotne postihnutým členom klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať špeciálnu rehabilitáciu vo vybraných rehabilitačných strediskách, domácu rehabilitáciu pod vedením skúseného fyzioterapeuta alebo si zakúpiť rehabilitačnú pomôcku výlučne u partnerov APPA.

Pomáhame srdcom 2023
Ukončený projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2023 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Nadácia Jozefa Ružičku spolupracuje s APPA už od roku 2019. Vďaka Nadácii Jozefa Ružičku sa podporilo už 46 členov klubu APPA, ktorí získali finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií vo vybraných centrách na Slovensku.

Energia pre teba 2022
Ukončený projekt
Šport
Energia pre teba 2022

V spolupráci s občianskym združením APPA a programu Energia pre teba spoločne podporíme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením, primárne na úhradu špeciálnych rehabilitácií a nákup zdravotných pomôcok v prospech členov klubu APPA.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.