5. ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Energia pre teba 2023

Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

Nadácia ZSE ako dlhoročný a významný partner projektov APPA aj v roku 2023 podporí organizátorov športových podujatí s charitatívnym rozmerom.

Energia pre teba 2023 podporí 10 bežeckých, cyklistických, nordic-walkingových alebo turistických podujatí s charitatívnym rozmerom na území západoslovenského kraja finančným príspevkom vo výške 1.000,-EUR. Finančný príspevok je určený na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou podujatia, napríklad náklady na medializáciu podujatia v regionálnych médiách, catering pre účastníkov podujatia, prenájom priestorov, honoráre účinkujúcich, náklady na výrobu medailí a iné. Športové podujatie musí mať charitatívny rozmer, prostredníctvom verejnej zbierky, ktorá môže byť aj pod záštitou APPA. Financie, ktoré sa na podujatí získajú budú v plnej výške určené členovi klubu APPA. Verejnou zbierkou s APPA vieme účastníkom behu poskytnúť maximálnu garanciu, že získané financie budú použité cielene a transparentne.

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. APPkA je spoločným projektom APPA a Nadácie ZSE a je prvou slovenskou charitatívnou aplikáciou, ktorá dáva pohybu nový zmysel a bude mať významnú úlohu v programe Energia pre teba.

Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Príbeh bude v APPke iba v deň konania športového podujatia a jeho cieľom bude získať v APPke čo najviac darovanej energie.

Zdravotne znevýhodnený ktorému účastníci podujatia darujú cez APPku najväčší objem darovanej energie získa od Nadácie ZSE špeciálny bonus vo výške 2.000,-EUR na úhradu nákladov súvisiacich s jeho zdravotným stavom.

Športové podujatie, ktoré získa finančný príspevok v rámci programu Energia pre teba 2023 bude doplnené do nasledujúcej tabuľky. Po ukončení športového podujatia sa tabuľka doplní o objem darovaných kCal.

Zoznam registrovaných športových podujatí Challenge 10

1.

DGS SPRINT

27/05/2023 – Kolárovo
www.dgsprint.eu

Darovaná energia pre Gábora

901 743 kcal

2.

BEHAJ, LEBO MôŽEŠ!

03/06/2023 – Šaštín-Stráže
cvcbetarik.estranky.sk

Darovaná energia pre Šimona

807 869 kcal

3.

TVRĎÁK

18/06/2023 – Bratislava
www.tvrdak.sk

Darovaná energia pre Mišku

1 379 510 kcal

4.

BEH ZA ZDRAVIE

08/07/2023 – Zohor
Facebook

Darovaná energia pre Dávidka

1 093 084 kcal

5.

YOUNG RUN

23/07/2023 – Prievidza
www.youngrun.org

Darovaná energia pre Rastislava

1 510 698 kcal

6.

BEH PRE VIKTÓRIU

12/08/2023 – Nitra
facebook.com

Darovaná energia pre Viki

1 178 298 kcal

7.

Charitatívny beh v Veľkom Lapáši

26/08/2023 – Veľký Lapáš
www.velkylapas.sk

Darovaná energia pre Katku

1 574 430 kcal

Veľká cena Štiavnických vrchov

9.-10. 09. 2023 – Pukanec
www.viatoris.sk

Víťaz Challenge 10

Darovaná energia pre Miška

2 406 448 kcal

9.

Ružinovský kolotoč

16/09/2023 – Bratislava
www.ruzinovskykolotoc.sk

Darovaná energia pre Riška

2 068 741 kcal

10.

Bežíme do cieľa pre Maxa a Alexa

Darovaná energia pre Maxa a Alexa

1 894 048 kcal