5. ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Energia pre teba 2023

Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

Nadácia ZSE ako dlhoročný a významný partner projektov APPA aj v roku 2023 podporí organizátorov športových podujatí s charitatívnym rozmerom.

Energia pre teba 2023 podporí 10 bežeckých, cyklistických, nordic-walkingových alebo turistických podujatí s charitatívnym rozmerom na území západoslovenského kraja finančným príspevkom vo výške 1.000,-EUR. Finančný príspevok je určený na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou podujatia, napríklad náklady na medializáciu podujatia v regionálnych médiách, catering pre účastníkov podujatia, prenájom priestorov, honoráre účinkujúcich, náklady na výrobu medailí a iné. Športové podujatie musí mať charitatívny rozmer, prostredníctvom verejnej zbierky, ktorá môže byť aj pod záštitou APPA. Financie, ktoré sa na podujatí získajú budú v plnej výške určené členovi klubu APPA. Verejnou zbierkou s APPA vieme účastníkom behu poskytnúť maximálnu garanciu, že získané financie budú použité cielene a transparentne.

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. APPkA je spoločným projektom APPA a Nadácie ZSE a je prvou slovenskou charitatívnou aplikáciou, ktorá dáva pohybu nový zmysel a bude mať významnú úlohu v programe Energia pre teba.

Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Príbeh bude v APPke iba v deň konania športového podujatia a jeho cieľom bude získať v APPke čo najviac darovanej energie.

Zdravotne znevýhodnený ktorému účastníci podujatia darujú cez APPku najväčší objem darovanej energie získa od Nadácie ZSE špeciálny bonus vo výške 2.000,-EUR na úhradu nákladov súvisiacich s jeho zdravotným stavom.

Športové podujatie, ktoré získa finančný príspevok v rámci programu Energia pre teba 2023 bude doplnené do nasledujúcej tabuľky. Po ukončení športového podujatia sa tabuľka doplní o objem darovaných kCal.

Zoznam registrovaných športových podujatí Challenge 10

Športové podujatieTermín MiestoViac infoDarovaná energia
DGS SPRINT27/05/2023Kolárovowww.dgsprint.euDarovaná energia pre Gábora 901 743 kcal
BEHAJ, LEBO MôŽEŠ!03/06/2023Senicacvcbetarik.estranky.skDarovaná energia pre Šimona 807 869 kcal
TVRĎÁK18/06/2023Bratislavawww.tvrdak.sk
YOUNG RUN23/07/2023 Prievidzawww.youngrun.org
BEH ZA ZDRAVIE08/07/2023Malackyhttps://fb.me/e/14dtXb044
BEH PRE VIKTÓRIU26/08/2023Nitrafacebook.com/events/s/charitativny-beh-pre-viktoriu-/1157673604862048/
BEŽÍME DO CIEĽA PRE MAXA A ALEXA16/09/2023Bratislavanaspalcek.sk
RUŽINOVSKY KOLOTOČ16/09/2023Bratislavawww.ruzinovskykolotoc.sk