APPA a TIP pre tvoj ŠPORT

Keď sa zdravotne znevýhodnený mladý človek rozhodne venovať športu, nie jeho túžba a sen sú pri výbere športu rozhodujúce, ale jeho zdravotná spôsobilosť. Cieľavedomosť a odvaha zdravotne hendikepovaných športovcov si zaslúžia nielen uznanie, ale aj našu pozornosť.

APPA hľadá mladých talentovaných športovcov so zdravotným hendikepom, ktorí sa venujú akémukoľvek športu, ktorý ich baví a v ktorom sa chcú zlepšiť. V spolupráci s partnerom im poskytnú možnosť získania finančnej podpory na realizáciu a napredovanie v ich obľúbenom športe.

Kto môže žiadať o grant?

Zdravotne znevýhodnený športovec nad 18 rokov, ktorí sa aktívne venuje športu a chce v ňom napredovať.

Na čo môže športovec grant využiť?

  • tréningové náklady
  • súťaže
  • športové náčinie
  • športové oblečenie
  • cestovné náklady súvisiace so športom

Ako môže získať zdravotne postihnutý športovec grant?

  • Vyplniť online registráciu do 31.mája 2022

Bližšie informácie o grante TIP pre tvoj ŠPORT vám radi poskytneme na telefónnych číslach 0908 417 338 alebo 0905 991 901 alebo na mailovej adrese hornakova@appa.sk.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ