Charitatívny aukčný salón 2018

Charitatívnu aukciu realizujeme v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA. Výťažkom z dražby umeleckých diel prispejeme členom Klubu APPA na nákup rehabilitačných pomôcok, rehabilitácií a služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Projekt APPA

Finančná podpora: 24.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 6 (Marianna Fodorová, Mária Novotná, Ján Wittkay, Klárka Bednárová, Margitka Sviatková, Mgr. Mária Duračinská)

Finančný príspevok podporeným: 4.000,-€

Realizácia: november 2018

Viac o projekte