Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

„Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko. Všetko, čo je možné.“
— Nadácia VÚB

12. decembra 2003, presne pred 20 rokmi vznikla Nadácia VÚB. Bola medzi prvými firemnými nadáciami na Slovensku, ktoré prišli v tom čase s novým zdrojom grantovej podpory pre tretí sektor. Pri príležitosti osláv svojho 20. výročia sa rozhodla Nadácia VÚB podporiť 20 organizácií vo výške 20-tisíc eur. Podpora je určená na udržanie zmysluplných projektov s poslaním zlepšovať život ľudí, chrániť prírodu a rozvíjať umenie.

Nadácia VÚB od svojho vzniku podporuje verejnoprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať.. Nadácia VÚB sa za 20 rokov svojej činnosti zameriavala na oblasti, ktoré v danom čase potrebovali jej pomoc a podporu. Tieto oblasti sa, logicky, v čase menili podľa aktuálnych potrieb spoločnosti a stratégie materskej VÚB banky. V niektorých obdobiach bolo v popredí vzdelávanie, v inom komunity.

S Asociáciou pomoci postihnutým APPA spolupracuje už od roku 2009 na projektoch zameraných na zlepšenie kvality života zdravotne znevýhodnených detí na Slovensku.

Zdravotné, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky pomáhajú zdravotne znevýhodneným zlepšiť kvalitu ich života, prechodne alebo trvale dokážu nahradiť stratu alebo oslabenie pohybového aparátu a dokážu slúžiť aj ako pomôcka pre každodennú domácu rehabilitáciu.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

 • Partner projektu

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie VÚB.

Detail projektu

Podmienky pre získanie podpory

 • Indikácia rehabilitačnej, zdravotnej alebo kompenzačnej pomôcky

  Zdravotná pomôcka je potrebná a zlepší kvalitu života zdravotne znevýhodneného

 • Členstvo v Klube APPA

  Ak nie ste členom, môžete sa registrovať

 • Sociálna situácia

  Slabá sociálna situácia v rodine.

 • Výber zdravotnej pomôcky u partnerov APPA

  Zdravotnú, rehabilitačnú alebo kompenzačnú pomôcku je možné si vybrať len u zmluvných partnerov APPA

Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je maximálne 1 000 €.

Harmonogram projektu

17. január 2024Vyhlásenie programu
31. január 2024Uzávierka predkladania žiadostí
07. február 2024Zverejnenie výsledkov
07. február – 30. november 2024Nákup zdravotných pomôcok

Registrácia do projektu bola ukončená