Alternatívna komunikácia

Kurz alternatívnej komunikácie

Pilotný vzdelávací seminár pre rodiny s nehovoriacimi alebo ťažko komunikujúcimi deťmi a dospelými.

Vďaka partnerovi Nadácii Pontis sme zrealizovali pilotný vzdelávací projekt pre rodiny s deťmi, či dospelými s narušenou komunikačnou schopnosťou. 


Projekt APPA a Nadácie Pontis

Finančná podpora: 7.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 26

Realizácia: september 2018

Viac o projekte