Branko Šútor

Rehabilitácie ma posúvajú ďalej

Chcel by som Vám touto cestou poďakovať za poskytnutie sponzorského daru, ktorý mi pomôže pokračovať v rehabilitácii a trošku mi zjednoduší život. Som vďačný a ďakujem Vám za to, že môj osud Vám nie je ľahostajný. Vážim si každého jedného z Vás, ste ľudia s veľkým a láskavým srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, potreby a sny.

Ešte raz Vám srdečne ďakujem za Vašu dobročinnosť a prajem Vám, aby ste na ceste životom stretávali len to najlepšie.

Branko Šútor s rodinou.