Martin Janeček

Vďaka za reálnu pomoc a neoceniteľné rady!

Dovoľte mi Vám úprimne poďakovať za všetku podporu, materiálnu aj morálnu, ktorej sa mi od Vás dostalo.

Výška štátneho finančného príspevku z ÚPSVaR by na tento invalidný vozík nepostačovala. Vďaka vyzbieraným 2 % daní za rok 2016 prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým – APPA, ktoré poslúžili na dofinancovanie chýbajúcej čiastky, sa dnes môžem slobodnejšie pohybovať.

Problém, s ktorým sa musí na nerovnom povrchu popasovať každý vozičkár, mi kúpou pomocného predného kolieska pomohla vyriešiť APPA. Trávnik, kamienky a vetvičky už pre mňa nepredstavujú neprekonateľnú prekážku pri pohybe v záhrade.

APPA mi tiež navrhla z poskytnutých peňazí zakúpiť notebook na precvičovanie motoriky rúk, ktorá značne utrpela tým, že som svoju pozornosť počas tohto ťažkého roka venoval predovšetkým postihnutým končatinám. Nebyť Vašej dobrej rady, ani by som nevedel, že prostriedky nie sú primárne určené na rehabilitáciu, ale je ich možné použiť aj takto.

Po toľkých kladných skúsenostiach verím, že sa mi vďaka APPA v roku 2018 konečne podarí dostať na tak potrebnú rehabilitáciu. Teším sa na to a ešte raz:

VRELÁ VĎAKA! Nech sa Vám naďalej darí plniť Vaše poslanie, má to zmysel!