Mario

Invalidný vozík pre Mária

Veľmi pekne ďakujeme za príspevok v rámci projektu APPA a Nadácie VÚB Pomáhame k pohybu.