Bicykel pre Anetku

„Ďakujeme za podporu v rámci APPA grantu Pomáhame k pohybu. Anetke sa bicykel páči, v  lete na ňom už bude fujazdiť.“