Tomáško Prno

Môj nový vozík

Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať za možnosť zakúpenia špeciálneho vozíka pre môjho syna. Aj vďaka Vám sa nám podarilo skvalitniť život nášmu Tomáškovi. 

Tomáškovi rodičia