Deň 16

OTÁZKA: Ako sa volá produkt od spoločnosti Ares, ktorý vyzerá ako schody, ale po stlačení privolávača sa z neho stane zvislá plošina pre imobilných?

ARES

VÝHRA: Ubytovanie v bezbariérovom apartmáne na 3 po sebe nasledujúce noci. Možnosť čerpania v rámci roka 2024.