Deň 17

OTÁZKA: Kde a ako ďaleko od Bratislavy sa nachádza Levita?

VÝHRA: Konzultácia s lekárom a 2 hodiny rehabilitácie v našom centre.