Deň 18

OTÁZKA: Vymenujte do komentára aspoň tri druhy zvierat, s ktorými sa deti môžu stretnúť vo PHYSIO CANIS počas rehabilitácie?

VÝHRA: Rehabilitácia pre dieťa v sume 300 eur. Predmetom bude cvičenie v rozsahu 5 hodín: Fyzioterapia v prepojení na canisterapiu s 3 psami, Cvičenie senzorickej integrácie v prepojení na oddych v snoezelen miestnosti, Ornitoterapia v prepojení na psychologickú intervenciu.