Deň 19

OTÁZKA: Vymenujte do komentára aspoň 3 terapeutické metódy, ktoré sú využívané v Centre Progres?

VÝHRA: Intenzívny pobyt na 1 týždeň, v hodnote 420 eur.