Deň 2

OTÁZKA: Vymenujte do komentára aspoň 4 rôzne terapie zo stránky Šanca pre deti.

Šanca pre deti

VÝHRA: Terapia podľa vlastného výberu v trvaní 45 minút/35€