Deň 22

OTÁZKA: Aké rehabilitačné programy ponúka Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika – CEREMINA?

VÝHRA: 2-týždňový intenzívny rehabilitačný program v hodnote 2.450 EUR