Deň 23

OTÁZKA: Čím sa TR-terapia odlišuje od rádiofrekvenčnej terapie?

VÝHRA: 2-týždňový TheraSuit program s vestibulárnou terapiou a TR-terapiou v hodnote 2 955 EUR