Deň 4

OTÁZKA: V akom meste sa nachádza Denné centrum Nikolka?

VÝHRA: Masáž a laseroterapia prístrojom Laser Mphi 75.5.