Deň 9

OTÁZKA: V roku 1997 spoločnosť Ottobock uviedla svoje prvé mikroprocesorom riadené koleno označované písmenom?

VÝHRA: Pracovná taška s príslušenstvom