Projekty

Vzdelaním k integrácii 2020-2021

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju. Nadácia podporuje vzdelávanie a integráciu telesne postihnutých detí grantovým programom Vzdelaním k integrácii.

Ukončený projekt

Detail projektu

Pre koho je projekt určený?

V grantovom programe Vzdelaním k integrácii sa o podporu môžu uchádzať základné a stredné školy zriadené na území celého Slovenska, ktoré navštevujú žiaci s telesným postihnutím.

Jednotlivé kroky

 • Prijímanie žiadostí do grantového programu podľa časového harmonogramu
 • Výber 3 školských zariadení, ktoré získajú finančnú podporu vo výške 9 000 €
 • Spoločnosť Velcon navštívi vybrané školské zariadenia a spracuje predbežný návrh a rozpočet na bezbariérovú úpravu školy
 • Škola si v spolupráci s APPA pripraví vlastné školské podujatie, ktorého cieľom je zapojenie školskej komunity do grantového programu Vzdelaním k integrácii
 • Spoločnosť Velcon zrealizuje inštaláciu stoličkového výťahu
 • Každé vybrané školské zariadenie pripraví oficiálne spustenie stoličkového výťahu za účasti garanta programu (primátor/starosta mesta alebo obce), zástupcov školy, imobilných žiakov a školskej komunity
Výška podpory

Celková suma určená na prerozdelenie je 27 000 €.

V grantovom programe Vzdelaním k integrácii majú možnosť získať finančnú podporu vo výške 9 000 € 3 školské zariadenia, ktoré budú spĺňať všetky podmienky.

Finančná podpora 9 000 € pre 1 školské zariadenie je určená na:

 • 8 000 € – vybudovanie stoličkového výťahu pre imobilných žiakov
 • 1 000 € – iné náklady súvisiace s pobytom imobilného žiaka na škole (bezbariérová úprava hygienických zariadení, vybudovanie špeciálnej hygienickej miestnosti, vybavenie školského zariadenia špeciálnymi zdravotnými pomôckami ako pomoc pri každodenných činnostiach imobilných žiakov)
Podmienky získania podpory
 • Školské zariadenie poskytuje integrované vzdelávanie minimálne dvom žiakom s telesným postihnutím
 • Školské zariadenie plánuje integrovať ďalších žiakov s telesným postihnutím (definovať počet imobilných žiakov)
 • Realizácia grantového programu Vzdelaním k integrácii bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce
 • Organizácia školského charitatívneho podujatia, z ktorého výťažok bude použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy
Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci postihnutým APPA.
Kritéria hodnotenia:

 • spôsobilosť školy poskytovať výučbu pre imobilných žiakov
 • realizovateľnosť projektu
 • finančná efektívnosť
 • nápad na vlastné školské charitatívne podujatie
 • zapojenie miestnej komunity (žiaci, učitelia, rodičia, obyvatelia) do realizácie projektu
 • rozšírenie možností integrácie žiakov s telesným postihnutím
Harmonogram projektu
15.05.2019

Otvorenie grantového programu

30.09.2019

Uzávierka predkladania žiadostí

Do 31.10.2019

Zverejnenie výsledkov

01.11.2019 – 31.06.2020

Realizácia bezbariérových riešení na 3 vybraných školách

Registrácia

Informácia o registrácii
Registrácia prebieha cez priložený formulár
Registrácia bola ukončená...

Partneri projektu

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju. Nadácia podporuje vzdelávanie a integráciu telesne postihnutých detí grantovým programom Vzdelaním k integrácii.

Potrebujete poradiť?

Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach grantovej podpory nás neváhajte kontaktovať.

Ľudovíta Chmelárová

Ďalšie projekty

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Šport
Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s APPA pripravujú pokračovanie úspešného programu s charitatívnym rozmerom pod názvom Energia pre teba. Zároveň tento rok bude program Energia pre teba prepojený s jedinečnou prvou slovenskou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPkA. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2024 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.

Projekt pomáhame pomáhať s Nádaciou VÚB
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

Projekt Poviem ti to inak
Ukončený projekt
Vzdelávanie
Poviem ti to inak 2024

Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ako lepšie porozumieť deťom s poruchou autistického spektra? Ako môže rodič zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom s PAS? Ako zabezpečiť vhodnú domácu starostlivosť o dieťa?… Na tieto a ďalšie zvedavé otázky rodičov detí s poruchou autistického spektra budú počas víkendu odpovedať odborníci z oblastí špeciálnej pedagogiky, klinickej psychológie, logopédie a ďalších odvetví zaoberajúcich sa touto diagnózou.

Grantový program O krok vpred
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
O krok vpred 2023 s Nadáciou SPP

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Ukončený projekt
Šport
Energia pre teba 2023

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA. Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Rehabilitáciou za zdravím 2023
Ukončený projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Rehabilitáciou za zdravím 2023

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím VI. umožní zdravotne postihnutým členom klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať špeciálnu rehabilitáciu vo vybraných rehabilitačných strediskách, domácu rehabilitáciu pod vedením skúseného fyzioterapeuta alebo si zakúpiť rehabilitačnú pomôcku výlučne u partnerov APPA.

Pomáhame srdcom 2023
Ukončený projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2023 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Nadácia Jozefa Ružičku spolupracuje s APPA už od roku 2019. Vďaka Nadácii Jozefa Ružičku sa podporilo už 46 členov klubu APPA, ktorí získali finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií vo vybraných centrách na Slovensku.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.