Klub APPA

Klub APPA sme vytvorili predovšetkým preto, aby sme telesne postihnutým osobám a ich opatrovateľom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci.

Registrácia – Klub APPA

Sme radi, že ste sa rozhodli stať členom Klubu APPA.
Ročný členský poplatok je 10 €. Uhrádza sa po zaregistrovaní a každý ďalší rok vždy do konca januára na číslo účtu:
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Za člena sa registruje dieťa/dospelý pre ktorého je pomoc určená.
Kontaktná osoba je obvykle ten, kto je za dieťa/dospelého zodpovedný (rodič, starý rodič, manžel, manželka, opatrovateľ…).

Člen

Kontaktná osoba

Výhody členstva v Klube APPA

PRÍBEH NA STRÁNKE

Možnosť zverejnenia príbehu na webovej stránke a využívanie všetkých platobných systémov pre darcov

2% Z DANÍ

Spracovanie Vašich 2% a zasielanie aktuálnych informácií ohľadom získavania 2%

PROJEKTY

Možnosť zapojenia sa do projektov a aktivít organizovaných APPA

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Prístup ku kurzom organizovaným APPA (zľavy z kurzovného, možnosť získania podpory na úhradu kurzovného)