Klub APPA

Klub APPA sme vytvorili predovšetkým preto, aby sme telesne postihnutým osobám a ich opatrovateľom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci.

Registrácia – Klub APPA

Sme radi, že ste sa rozhodli stať členom klubu APPA.
Ročný členský poplatok je 10 €. Uhrádza sa po zaregistrovaní a každý ďalší rok vždy do konca januára na číslo účtu:
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Za člena sa registruje dieťa/dospelý pre ktorého je pomoc určená.
Kontaktná osoba je obvykle ten, kto je za dieťa/dospelého zodpovedný (rodič, starý rodič, manžel, manželka, opatrovateľ…).

Člen

Kontaktná osoba

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári súvisiacom s grantovým programom Asociácie pomoci postihnutým APPA prostredníctvom stránky www.appa.sk a v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely vytvorenia databázy žiadateľov v rámci grantového programu APPA. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Výhody členstva v klube APPA

PRÍBEH NA STRÁNKE

Možnosť zverejnenia príbehu na webovej stránke a využívanie všetkých platobných systémov pre darcov

2% Z DANÍ

Spracovanie Vašich 2% a zasielanie aktuálnych informácií ohľadom získavania 2%

PROJEKTY

Možnosť zapojenia sa do projektov a aktivít organizovaných APPA

BENEFIČNÁ AKCIA

Možnosť zorganizovania benefičnej akcie pod hlavičkou APPA

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Automatické zasielanie newslettra a všetkých aktuálnych informácií

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Prístup ku kurzom organizovaným APPA (zľavy z kurzovného, možnosť získania podpory na úhradu kurzovného)