Šanca pre deti – terapia zábavnou formou

Šanca pre deti – terapia zábavnou formou

Rehabilitačno – edukačné centrum Šanca pre deti v Malackách pomáha deťom so zdravotným postihnutím a dáva im šancu viesť normálny život.

Na Slovensku je stále málo centier pre zdravotne znevýhodnené deti, kde by boli pod jednou strechou poskytované služby, ktoré by im pomáhali prekonávať životné prekážky. Život týchto detí od samého začiatku nie je bezstarostný. To, čo je pre mnohých automatické, je pre nich veľká výzva. Miesto toho, aby šantili so svojimi kamarátmi, sú častokrát odkázané na celoživotné rehabilitácie a rôzne terapie. Aj u nás ich čaká cvičenie, ale inou – zábavnejšou formou!

CVIČENIE V KLIETKE V ZÁVESE ZLEPŠUJE DRŽANIE TELA

Rehabilitácia uznávanou metódou TheraSuit koncept s výbornými výsledkami zahŕňa cvičenie v univerzálnej cvičebnej klietke a TheraSuit obleku. Toto špecifické vybavenie a špecifické cvičenie vedie k zlepšeniu rozsahu pohybu, držania tela, rovnováhy, flexibility a motorických funkcii. Špeciálny oblek pritom umožňuje izolované cvičenie na dosiahnutie správneho motorického vzoru.
Ďalšími, nie menej dôležitými metódami, ktoré poskytujeme v našom centra patria: Red Cord Physical Therapy, mobilizačné techniky, reflexná terapia podľa Vojtu, bazálna stimulácia, kinestetická mobilizácia, manuálna lymfodrenáž, akrálna koaktivačná terapia či Handle prístup.

KONE LEN PÁR MINÚT OD CENTRA MALACIEK

Spolupracujeme s hipoterapeutkou a špeciálne vycvičené koníky sú ustajnené len pár minút jazdy autom od centra Malaciek. Dieťa má z jazdy na koni zážitok a popritom aktívne cvičí, čím zlepšuje motoriku a rovnováhu.

ABY SA DETI VEDELI LEPŠIE SÚSTREDIŤ …

K fyzickým zdravotným problémom sa častokrát pridružia aj problémy so sústredením. Na riešenie porúch pozornosti a učenia naša špeciálna pedagogička využíva systém špeciálnych bilaterálnych cvičení, muzikoterapiu a arteterapiu. U viacnásobne postihnutých detí, ale aj dospelých, využíva aj multisenzorický prístup, bazálnu stimuláciu, Handle a prvky snoezelen terapie.

ŠANCA PRE KOHO?

Naši terapeuti majú skúsenosti s rôznymi postihnutiami: detská mozgová obrna, následky traumatických poranení mozgu a miechy, predčasne narodené deti, genetické poruchy a pod. Pracujeme so všetkými vekovými kategóriami. Naším cieľom je pomôcť dosiahnuť nezávislosť, zlepšiť kvalitu každodenného života a začleniť sa do spoločnosti v najväčšej možnej miere.

AKO TO CELÉ ZAČALO

Za centrom Šanca pre deti stojí mamička 7-ročného syna so spastickou diparézou, ktorá s ním absolvovala nespočetné množstvo terapií. Spoznala veľa ľudí s podobným osudom a prostredie mnohých nemocníc, prístup rôznych lekárov a iných odborníkov. Pochopila, že nie je terapia ako terapia, a že najväčší posun prichádza vtedy, keď terapiu robia ľudia s veľkým srdcom, záujmom a individuálnym prístupom. Jedine vtedy je terapia efektívna, kreatívna a zvládnuteľná. A tak mala to šťastie, že sa jej do cesty postavili šikovní a zanietení ľudia pre dobro, s ktorými celý tento projekt rozbehla.

Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete objednať, neváhajte a kontaktujte nás: https://www.sancapredeti.sk/

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle