Neurorehabilitačná klinika Levita

Klinika Levita je špecializované neurorehabilitačné zariadenie, ktoré poskytuje intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu pri poškodení nervového systému. Kľúčom k úspešným príbehom je odborná a komplexná starostlivosť na svetovej úrovni v kaštieli grófa Beňovského v krásnom prostredí lesoparku.

ŠPECIALIZUJEME SA NA OCHORENIA MOZGU A MIECHY

Intenzívnu neurorehabilitáciu poskytujeme pre detských (od 6. rokov) aj dospelých pacientov s neurologickými a pohybovými deficitmi. Ide najmä o nasledovné diagnózy:

  • cievna mozgová príhoda
  • detská mozgová obrna
  • poranenia miechy a hlavy
  • skleróza multiplex
  • Parkinsonova choroba

MÁME SPOLOČNÝ CIEĽ

Našim cieľom je vrátiť ľuďom do života pohyb, dosiahnuť sebestačnosť a zlepšiť kvalitu ich života. Neurorehabilitácia je proces, ktorého cieľom je pomôcť pacientovi pri zotavovaní sa z poškodenia nervového systému a minimalizovať a/alebo kompenzovať akékoľvek funkčné zmeny vyplývajúce z jeho zdravotného stavu. Funkciu poškodených nervových buniek môžu prebrať iné časti nervového systému. Pozitívna zmena si však vyžaduje dlhodobú a intenzívnu stimuláciu nervového systému.

LIEČEBNÉ POSTUPY A TRVANIE LIEČBY

Pri liečbe pacientov poskytujeme intenzívnu neurorehabilitáciu kombináciou roboticky asistovanej rehabilitácie a štandardných rehabilitačných metód. Takto zvolená terapia významne prispieva k rýchlejšiemu a nenávratnému dosiahnutiu pozitívnych výsledkov. Minimálna dĺžka liečby je 30 terapeutických hodín. Pacient absolvuje denne 2-4 terapeutické hodiny počas 5 dní v týždni.

VYBAVENIE, S KTORÝM PRACUJEME

V LEVITE disponujeme najnovšími robotickými prístrojmi na nácvik a zlepšenie chôdze (LOKOMAT Pro s modulom FreeD jediný na Slovensku, ANDAGO), na zdokonalenia hybnosti horných končatín (ARMEO SPRING, PABLO, MYRO) a prstov (AMADEO). Robotické prístroje poskytujú značné výhody pre pacientov nielen pri automatizovanom nácviku činností, ale aj v oblasti motivácie a získania objektívnych výsledkov schopností pacienta.
Popri robotických prístrojoch využívame systém Redcord, vysokovýkonný laser, inú fyzikálnu terapiu a štandardné pomôcky.

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A LIEČBA ŠITÁ NA MIERU PACIENTA
Každý pacient má iný rozsah poškodenia a dostáva sa ku nám na liečbu v inom štádiu vývoja zdravotného stavu, z čoho pramenia osobitné potreby a požiadavky počas rehabilitácie. V našej neurorehabilitačnej klinike preto kladieme veľký dôraz na individuálny prístup pri nastavení rehabilitačného programu s cieľom dosiahnuť trvalé zlepšenie zdravotného stavu v čo najkratšom možnom čase.

RHB PACIENTOV V PSEUDOGOTICKOM KAŠTIELI KRÁSNEHO PROSTREDIA LESOPARKU
Na liečebný proces vplýva veľa faktorov. Jedným z nich je aj prostredie, ktoré na pacienta pôsobí stimulujúco, motivačne a súčasne ukľudňujúco. Všetky tieto podnety vo významnej miere prispievajú k urýchleniu procesu zotavenia.

SKÚSENÝ TÝM LEKÁROV A FYZIOTERAPEUTOV
Tím Levita tvoria skúsení odborníci s praxou s rehabilitačnou liečbou. Certifikát na roboticky asistovanú rehabilitáciu získali praxou vedenou skúsenými zahraničnými lektormi.

NAJVIAC ROBOTICKÝCH PRÍSTROJOV POD JEDNOU STRECHOU V STREDNEJ EURÓPE
Klinika Levita je technologicky najvybavenejším rehabilitačným pracoviskom strednej Európy. Pod jednou strechou sú sústredené najnovšie robotické prístroje na nácvik a zlepšenie chôdze, na zdokonalenie hybnosti horných končatín vrátane prstov.

  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

levita

Levita Lehnice

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle