Centrum Liberta pomáha deťom, mládeži aj dospelým už 10 rokov

Centrum Liberta je zdravotnícke zariadenie, ktoré už 10 rokov pomáha deťom, mládeži aj dospelým s rôznymi problémami prevažne pohybového charakteru.

Rehabilitáciu ponúkame formou intenzívnych pobytov v trvaní 1, 2 alebo 3 týždne, pričom pacient cvičí 5, 10 alebo 15 pracovných dní vo vopred dohodnutom čase.

Rehabilitačné cvičenie je možné absolvovať aj ambulantnou formou jeden- až trikrát týždenne v trvaní 60 alebo 90 minút. Pred prvým rehabilitačným pobytom pacient absolvuje vstupné vyšetrenie s našou lekárkou a v spolupráci s fyzioterapeutom zostavíme rehabilitačný program so zameraním na krátkodobé a dlhodobé ciele. Nemáme žiadne pevné programy, pretože každé dieťa je jedinečné a potrebuje individuálny plán. Terapeutický program zostavujeme v trvaní od 30 min do 270 minút. Pri najmenších deťoch je možné nastaviť cvičenie dvakrát denne.

Rehabilitačné a ostatné terapeutické služby sa nachádzajú na ploche cca 500 m² v bezbariérovej budove s výťahom, ktorá prešla v roku 2018 celkovou rekonštrukciou.

V Liberte vám ponúkame

 • Sedem plne vybavených rehabilitačných miestnosti, čím sme zabezpečili absolútne súkromie pre deti a dospelých, aby sa navzájom nerušili a mohli sa sústrediť výlučne na svoj rehabilitačný program
 • Telocvičňu na tréning chôdze
 • Samostatnú a podľa presných štandardov zariadenú miestnosť na terapiu Senzorickej integrácie
 • Miestnosť na terapiu Snoezelen
 • Miestnosť na terapiu GIGER MD
 • Miestnosť na terapiu EEG Biofeedback, ktorú vykonáva v Liberte špeciálna pedagogička s 10-ročnou praxou
 • Masérsku miestnosť
 • Vyšetrovňu

Okrem rôznych, moderných rehabilitačných pomôcok, disponujeme aj inovatívnymi rehabilitačnými zariadeniami. Súčasťou nášho vybavenie sú napríklad:

 • GIGER MD
 • GALILEO MED L
 • IMOOVE
 • KRABAT Pilot
 • Simulátor chôdze
 • Závesný systém na učenie plazenia
 • Rehabilitačný bežiaci pás so závesným systémom
 • Dotyková obrazovka so špeciálne vyvinutým softvérom na tréning jemnej motoriky
 • Virtuálna rehabilitácia pomocou systému VAST
 • Elektrický vertikalizačný stôl

Rodičia majú k dispozícii čakáreň s kuchynkou, miestnosť na odkladanie kočíkov/vozíkov, toalety, ako aj bezbariérovú toaletu so sprchovacím kútom a prebaľovacím stolom.

Súčasťou areálu Liberty je veľké parkovisko s nájazdom priamo na recepciu a veľké detské ihrisko s lavičkami a posedením pre deti a rodičov.

Rehabilitáciu ponúkame deťom vo veku od 6 mesiacov.

Diagnózy, s ktorými pracujeme…

Rehabilitácia detí

 • Všetky formy DMO
 • Downov syndróm
 • Oneskorený psychomotorický vývoj (predčasne narodené deti, CTP, CKP)
 • Poruchy autistického spektra (Rettow syndróm, atypický autizmus, detský autizmus, Aspergerov syndróm, iné pervazívne vývojové poruchy)
 • Chybné držaním tela, skoliotické držanie tela, ploché nohy
 • Poúrazové stavy s neurologickým deficitom (kraniotrauma, poškodenie miechy)
 • Genetické syndrómy (svalová dystrofia, Duchennova muskulárna dystrofia, Friedreichova ataxia, SMA)
 • Onkologické ochorenia
 • Poruchy učenia (všetky dys-, ADHD, ADD, NKS)

Rehabilitácia dospelých

 • Všetky formy DMO
 • Poúrazové stavy s neurologickým deficitom
 • Autoimunitné ochorenia (Skleróza multiplex)
 • Cievne príhody – podľa zdravotného stavu

Naším krédom je spokojný a kvalifikovaný zamestnanec, ktorý dokáže vyšetriť a následne aplikovať potrebnú rehabilitáciu. Z toho dôvodu pravidelne posielame terapeutov na kurzy preplácané zamestnávateľom a zároveň organizujeme kurzy priamo v našom centre.

Hlavné terapie, ktoré ponúkame

 • Bobath
 • Vojta
 • TheraSuit
 • SpiderSuit
 • TheraTogs
 • PNF (proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia)
 • DMI (Dynamic Movement Intervention)
 • Koncept APPP (autoreflexné prenatálne a postnatálne polohy)
 • DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
 • Synergická reflexná terapia,
 • Neurokinetic therapy
 • CLASI -CASI certifikovaný program senzorickej integrácie

Podporné terapie

 • GIGER MD
 • Kraniosakrálna terapia
 • Orofaciálna stimulácia
 • Respiračná fyzioterapia
 • Loptičkovanie
 • Bazálna stimulácia
 • Termoterapia
 • Oxygenoterapia
 • Fototerapia / Biolampa
 • Elektroterapia / Ultrazvuk
 • Kineziotejping
 • Ergoterapia
 • Vibračná terapia
 • Mechanoterapia
 • SM System

V Liberte pracuje 13 fyzioterapeutov a tiež masérka, špeciálny pedagóg, kraniosakrálny terapeut a rehabilitačný lekár. Už sedem rokov spolupracujeme s detským ortopédom, ktorý dvakrát mesačne vykonáva v Liberte vyšetrenia.

Pre záujemcov o ubytovanie máme k dispozícii tri dvojizbové byty, ktoré sú vzdialené od nášho zariadenia cca 250 metrov. Taktiež spolupracujeme s penziónom, ktorý sa nachádza cca 1 kilometer od Liberty.

Okrem terapeutických služieb pravidelne organizujeme pre celé rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím rôzne akcie, napr.: Deň detí, Mikuláša, vianočný večierok. Občas sa nám podarí pripraviť aj víkendové a wellness pobyty, opekačky, varenie guláša – všetko závisí od získaných financií od sponzorov alebo od úspešných projektov.

 • Informácie o spoločnosti

  V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Centrum Liberta

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle