Zázrak menom kmeňové bunky

V medicíne sa dejú veľké aj malé zázraky a človek sa nestačí čudovať, s akými novinkami vedci prichádzajú. O to radostnejšie je to vtedy, ak nové objavy súvisia s prevratnými možnosťami liečenia často veľmi ťažkých, ba až smrteľných ochorení. Medzi tieto „veľké zázraky medicíny“ patria určite aj nové objavy v oblasti výskumu kmeňových buniek a liečenia pomocou nich. Viac nám v rozhovore porozprávala Mgr. Renáta Mihályová z Centra bunkovej terapie v Nemocnici Malacky.

Objasnime najprv čitateľom, čo sú kmeňové bunky, kde sa v tele človeka nachádzajú, na čo nám slúžia…

„Kmeňové bunky sú „základné bunky“ nášho tela, ktoré sa môžu vyvíjať a diferencovať na akýkoľvek typ buniek akéhokoľvek orgánu, tkaniva nášho tela. Majú schopnosť sa v tele deliť a množiť. Sú jedinečné, pretože sú „matkami“, z ktorých iné bunky rastú a rozvíjajú sa. Keď sa tieto bunky delia, stávajú sa „dcérami“. Niektoré dcérske bunky sa jednoducho replikujú, zatiaľ čo ostatné tvoria úplne nové bunky. Jedinečnosť kmeňových buniek spočíva práve v tom, že dokážu vytvárať nové bunky, opravovať časti tkanív, opotrebované časti orgánov a zároveň dokážu obnovovať sami seba. Je možné ich získať z nášho tuku alebo kostnej drene, ale aj z pupočníkovej krvi, tkaniva, či mliečnych zubov.“

Kedy sa začal podrobnejší výskum kmeňových buniek? Kto prišiel na to, že by mohli pomáhať pri liečbe niektorých ochorení?

„Výskum kmeňových buniek prebieha niekoľko desaťročí, avšak intenzívnejšie od 50 – 60 rokov minulého storočia. Rozvojom nových technológií a hľadaním pôvodcov ochorení, hlavne onkologických, boli v 1951 prvýkrát izolované bunkové línie z krčka maternice. V 1960 izolovali prvé mezenchymálne, tzv. univerzálne bunky.

Prvé pokusy pri liečbe a regenerácii však siahajú ďaleko v našej histórií, príbeh Báthoryčky a jej omladzovacie kúry, liečba poranení vlastnou krvou vo vojnových časoch a podobne.

V roku 2007 páni Martin Evans, Mario Capecchi a Oliver Smithies dostali Nobelovu cenu za Fyziológiu a Medicínu, za vývoj a technológiu prípravy geneticky modifikovaných myšiek pomocou zárodočných kmeňových buniek.“

Aký je princíp liečenia kmeňovými bunkami? Ako to celé „funguje“, ako vyzerá konkrétne samotná liečba? Nie je nebezpečná?

„Bunková terapia, tiež známa ako regeneratívna medicína, podporuje opravnú reakciu chorého, dysfunkčného alebo poškodeného tkaniva pomocou kmeňových buniek alebo ich derivátov. Bunková terapia je typ intervenčnej stratégie, ktorá zavádza nové bunky do poškodeného tkaniva s cieľom liečiť ochorenie alebo poškodenie. Liečba kmeňovými bunkami má potenciál zmeniť priebeh ochorenia a zmierniť utrpenie s minimálnym rizikom odmietnutia a vedľajších účinkov. Samotná liečba spočíva v podaní vlastných alebo darovaných kmeňových buniek intravenózne alebo lokálne do poškodeného tkaniva. Bunky sú podávané na pacientskej vlastnej plazme, ktorá má takisto liečebné účinky, obsahuje protizápalové faktory, rastové faktory a eliminuje odmietnutie kmeňových buniek v organizme.“

Čo všetko sa dnes dá pomocou kmeňových buniek liečiť? Dajú sa ochorenia úplne vyliečiť?

„Všetky možnosti liečby sú stále neprebádané, je potrebné množstvo klinických skúšok k jednotlivým diagnózam. My sme pred 8 rokmi začali s liečbou kĺbov, šliach, diabetických nôh, diabetickej neuropatie, dekubitov a ťažko hojacich sa rán. Pribudla liečba neurodegeneratívnych ochorení, poranení miechy, stavy po cievnej mozgovej príhode, infarktoch myokardu, autoimunitné ochorenia a chronické zápaly a pred dvoma rokmi liečbu neplodnosti, rejuvenizácie vaječníkov a maternice. Tešíme sa keď pacientovi zachránime nohy pred amputáciou, alebo sa pacient postaví na nohy, dokáže sa sám obliecť, najesť.

Je liečenie hradené z poisťovne, alebo si človek musí všetko hradiť z vlastnej réžie?

„Bohužiaľ zatiaľ túto liečbu poisťovne nehradia, snažíme sa však pacientom pomôcť formou spolupráce získania prostriedkov na liečbu a následnú rehabilitáciu cez nadácie, granty a veríme, že sa nám podarí aj s poisťovňami dosiahnuť aspoň čiastočnú úhradu výkonov.“

Ak sa pozrieme do budúcnosti, vieme si predstaviť, pri akých ochoreniach ešte kmeňové bunky využijeme, v čom všetkom nám pomôžu?

„Rozvoj využitia bunkovej terapie už je a bude obrovským prínosom v liečbe onkologických ochorení. Už dnes pracujeme a využívame vlastné tzv. T bunky získané odberom periférnej krvi pri liečbe, bunky, ktoré dokážu v organizme vyhľadať a likvidovať nádorové bunky. V štádiu klinických skúšok sú už aj očkovacie látky. Ide o personalizované, pre každého pacienta na jeho nádor cielene pripravené infúzie, injekcie.
Samostatnou kapitolou je hľadanie a skúmanie liečby zriedkavých ochorení a rozvíjajúcich sa svalových dystrofií aj u dospelej populácie, kde štandardná liečba neexistuje a pacienti z plného zdravia upadajú a mnohé prípady končia fatálne.“

Ďakujeme za rozhovor. V budúcom článku zameriame našu pozornosť na skúsenosti pacientov, ktorí liečbu kmeňovými bunkami podstúpili.

  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Bunkova terapia

Liečba bunkami

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle