Fyzioterapia Zinchenko

Zdravotnícke zariadenie Fyzioterapia Zinchenko vzniklo v roku 2021. Nájdete nás v Poliklinike Družba v Trnave. Poskytujeme liečbu formou fyzioterapie pre deti a dospelých, ktorá je súčasťou medicínskeho rehabilitačného programu.

Špecializujeme sa na neurologické ochorenia a ochorenia pohybového aparátu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cievnu mozgovú príhodu, genetické syndrómové ochorenia, skoliózy, poruchy autistického spektra, ochorenia chrbtice, plochonožie a mnohé iné.

Fyzioterapia pomáha pri úľave od bolesti, odstraňuje blokády, zlepšuje držanie tela aj funkcie nervového, imunitného, cievneho či dýchacieho systému. Zároveň má mnoho iných zdraviu prospešných benefitov. Často môže byť záchranou pred operáciou.

V našom zariadení poskytujeme individuálne cvičenie pre dospelých a deti, manuálnu terapiu, masáž a integratívne senzo-motorické cvičenie.

Individuálne fyzioterapeutické cvičenie

Ide o súbor vedecky podložených cvičebných metód, ktoré slúžia na zlepšenie zdravotného stavu. Samotný plán je vždy zostavovaný individuálne pre každého pacienta. Cvičenie pozitívne ovplyvňuje vnútorné systémy (trávenie,  dýchanie, imunita), má priaznivý účinok na funkciu pohybového aparátu a zlepšuje celkový stav organizmu. Pomáha zabrániť deformáciám chrbtice, odstraňuje svalovú dysbalanciu, predlžuje skrátené svaly a posilňuje tie ochabnuté, zlepšuje držanie tela a je efektívne aj pri rôznych iných typoch ochorení.

Individuálne fyzioterapeutické cvičenie pre deti

Cvičenie pre deti má formu hry a zábavy. Častým problémom je nezáujem detí zapojiť sa do takejto aktivity. Preto sa snažíme robiť z nudných vecí zábavné a zaujímavé, aby deti motivovali a podnecovali k cvičeniu.  Samotný plán je zostavovaný individuálne, a to presne podľa potrieb každého malého pacienta.

Manuálna terapia

Manuálna terapia je odborný liečebný koncept. Obsahuje celý súbor rozdielnych techník, ako napríklad mäkké techniky, mobilizačné techniky (pasívne / aktívne) či manipulačné techniky. Všetky metódy nachádzajú svoje uplatnenie pri funkčných poruchách medzistavcových a periférnych kĺbov. Manuálnou terapiou odstraňujeme blokády a pozitívne vplývame na kĺbové puzdrá, svalstvo, všetky kĺby, periférny a aj vegetatívny nervový systém. Predstavuje cielenú, pre kĺby šetriacu a nebolestivú liečebnú metódu. Manuálna terapia v spojení s cvičením je často účinným riešením bolestivých stavov hlavy, chrbta a končatín.

Integratívne senzomotorické cvičenie

Terapia spočíva v súčinnosti zmyslového vnímania (čuch, sluch, hmat, chuť, zrak) s oblasťou motoriky. Cvičenie spája koordináciu pohybu a jednotlivé zmysly za pomoci arteterapie a fyzioterapie. Snažíme sa o zapájanie receptorov z rozdielnych oblastí, aby prichádzalo do mozgových centier viacero impulzov, ktoré podporia jeho aktivitu. Terapia je zábavná, kreatívna, rozvíja poznávanie dieťaťa, jeho psychomotorický vývoj a jemnú motoriku.

Celotelová masáž detí

Masážou priaznivo ovplyvňujeme celkový stav detského organizmu. Uvoľňujeme napäté svalstvo, posilňujeme imunitu, zlepšujeme krvný obeh a mobilitu. Zároveň urýchľujeme regeneráciu a rovnako môžeme pomôcť pri uvoľňovaní stresu, psychického napätia a zlepšení spánku. Súčasťou masáže je podľa potreby aj stimulačná masáž tváre, ktorá napomáha rozvíjať pohyblivosť tváre, líc, pier, čela a schopnosť prehĺtania.

Viac informácií sa dozviete na našom webe www.fyziozin.eu alebo na FB stránke Fyzioterapia Zinchenko.

  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Zinchenko

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle